Po­bed­nič­ki ras­ko­rak

19/04/2015 | Pobednicki raskorak

Piše: Ljubodrag Stojadinović Stvo­re­na je no­va ša­re­na ma­pa na­ših vi­tal­nih in­te­re­sa u po­li­ti­ci: To­ma ne vo­li Za­pad, Za­pad je pre­stao da se divi Vu­či­ću. Ame­rič­ki am­ba­sa­dor Kir­bi ima vr­lo za­ni­mljiv stav pre­ma Sr­bi­ma. Na svoj na­čin, uz ne­što ezo­pov­skog ogra­đi­va­nja, de­fi­ni­sao nas je kao ši­zo­fren na­rod, na emo­tiv­noj i ra­ci­o­nal­noj gra­ni­ci iz­me­đu Is­to­ka i Za­pa­da. […]

Detaljnije »

Povratna karta za jedan smer

30/03/2015 | Povratna karta za jedan smer

Da će se jednom i to dogoditi, znali smo i pre nego što je 12. novembra prošle godine Vojislav Šešelj – posle više od jedanaest godina provedenih u Hagu – izašao iz aviona na Aerodromu „Nikola Tesla”. A to što smo znali da će se dogoditi jeste zahtev Haškog tribinala da se Šešelj vrati u […]

Detaljnije »

Slonovi i elita imaju nešto zajedničko

29/03/2015 | Slonovi i elita imaju nesto zajednicko

Piše: Danica Popović Kad se neko odrekne svoje prošlosti, ne može neprestano da kopa po tuđoj. To jest, može, ali onda stvar postane još gora. Sigurno ste videli pismo premijera Vučića pod naslovom „Moj odgovor Njima” („Blic”, 2. mart), u kome Vučić rezignirano ukazuje na to da njegova vlada nema podršku elite. Stvar je lična, […]

Detaljnije »

Nečastivi

30/01/2015 | Necastivi 1

Bez namere da se mešam u crkvene poslove i da popujem sveštenstvu o njegovom činodejstvovanju, koje je, uzgred rečeno, često tema polemika, među koje će se, ipak, umešati i ovo sagledavanje poslednjeg događaja u crkvenoj porti, moram da primetim da je vladika mileševski Filaret odlikovao vojvodu Vojislava Šešelja ordenom „Belog anđela prvog reda”, kojim je […]

Detaljnije »

Poema za Marijanu

31/12/2014 | Poema za Marijanu

Piše: Ljubodrag Stojadinović Ostalo je još dva dana do 2015. godine, i naravno, svako od nas, svako na svoj način pravi svoje bilanse. „Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujemo.” Ova rečenica, inače lekovita ironijska autosugestija, lozinka junaka iz prvog Kustinog filma „Sjećaš li se Doli Bel”, mogla bi da pomogne. Ostalo je još […]

Detaljnije »