Srpska ledi Magbet

13/06/2015 | Srpska ledi Magbet

Piše: Ljubodrag Stojadinović Drugarica Mira Marković i te kako ima šta da kaže o tome kako se u njeno vreme vladalo Srbijom. U intervjuu za NIN, umesto odgovora – ona postavlja pitanje: „Zašto bih ja ubila Ćuruviju?” Zaštićena u Moskvi kao Edvard Snouden, Markovićeva može lagodno da se podsmeva pravdi, jer je heroina bizarnosti iz […]

Detaljnije »

Igoova pudlica

02/06/2015 | Igoova pudlica

Francuski pisac Viktor Igo poklonio je svoju pudlicu markizu De Faletanu koji ju je poveo sa sobom u Moskvu. Pudlica je, međutim, u Moskvi markizu pobegla. A onda je Igoov poklon De Faletanu krenuo kući, nazad u Pariz. Pudlica je putovala tri meseca i pronašla kuću svog vlasnika Viktora Igoa. Objavljeno na: Nedeljno popodne RTS […]

Detaljnije »

Nikolićev strojevi korak Crvenim trgom

22/04/2015 | Air Force Boots

Večna dilema je podelila javnost: ako uzmeš kajaćeš se, ako ne uzmeš kajaćeš se. U ovoj priči, uzimanje i neuzimanje isto su što i otići i ne otići u Moskvu, na vojnu paradu povodom obeležavanja 70 godina od završetka Drugog svetskog rata. Predsednik države Tomislav Nikolić odlučio je da pripadnici Vojske Srbije budu jedan od […]

Detaljnije »

Po­bed­nič­ki ras­ko­rak

19/04/2015 | Pobednicki raskorak

Piše: Ljubodrag Stojadinović Stvo­re­na je no­va ša­re­na ma­pa na­ših vi­tal­nih in­te­re­sa u po­li­ti­ci: To­ma ne vo­li Za­pad, Za­pad je pre­stao da se divi Vu­či­ću. Ame­rič­ki am­ba­sa­dor Kir­bi ima vr­lo za­ni­mljiv stav pre­ma Sr­bi­ma. Na svoj na­čin, uz ne­što ezo­pov­skog ogra­đi­va­nja, de­fi­ni­sao nas je kao ši­zo­fren na­rod, na emo­tiv­noj i ra­ci­o­nal­noj gra­ni­ci iz­me­đu Is­to­ka i Za­pa­da. […]

Detaljnije »

Pad u zaborav

02/04/2015 | Pad u zaborav

Piše: Ljubodrag Stojadinović Ovde, u Srbiji ćute samo oni koji znaju istinu. Udes vojnog helikoptera kod Surčina, polako zalazi u senku novih senzacija. Žrtve su sahranjene uz počasti i govore koji se u takvim prilikama drže, uz vatrena obećanja da niko neće biti zaboravljen. Takva vrsta posmrtne lirike, kao uzaludna poezija upućena živima, ne dopire […]

Detaljnije »