Žena u crnom

24/11/2015 | Erfan Kouchari

Ukoliko ste pobornik egzibicionizma ili glupiranja, konkurs za klo(v)nove stalno je otvoren. Aleksandar prerušitelj Vulin dobio je ozbiljnu konkurenciju. Bolje od njega može da se nakaradi samo njegova sugrađanka, Maja Gojković. I da dokaže da i od crnog postoji crnje. U poseti Iranu, Gojkovićeva se pojavila tako maskirana da je ni Vulin ne bi prepoznao. […]

Detaljnije »

Sukobi u SNS sve intenzivniji

23/04/2015 | Sukob u SNS sve intenzivniji

Da je polarizacija klanova i lobija u Srpskoj naprednoj stranci sve izraženija svedoče i najnovije medijske optužbe, svađe, trvenja i rekla-kazala koje jedni drugima spočitavaju viđeniji članovi te stranke. Uzburkane unutarstranačke strasti svakodnevna su medijska tema u kojoj dominira ime ministarke Zorane Mihajlović. Teško je setiti se nekoga ko je nije pomenuo u negativnom kontekstu, […]

Detaljnije »

Po­bed­nič­ki ras­ko­rak

19/04/2015 | Pobednicki raskorak

Piše: Ljubodrag Stojadinović Stvo­re­na je no­va ša­re­na ma­pa na­ših vi­tal­nih in­te­re­sa u po­li­ti­ci: To­ma ne vo­li Za­pad, Za­pad je pre­stao da se divi Vu­či­ću. Ame­rič­ki am­ba­sa­dor Kir­bi ima vr­lo za­ni­mljiv stav pre­ma Sr­bi­ma. Na svoj na­čin, uz ne­što ezo­pov­skog ogra­đi­va­nja, de­fi­ni­sao nas je kao ši­zo­fren na­rod, na emo­tiv­noj i ra­ci­o­nal­noj gra­ni­ci iz­me­đu Is­to­ka i Za­pa­da. […]

Detaljnije »

Vulin pred otkazom?

15/04/2015 | Vulin pred otkazom

Ima li veće ironije od mogućnosti da ministar za rad i zapošljavanje dobije otkaz. I da mu se ne prizna prvoborački staž. Za prevremen raskid radnog odnosa u vladi Srbije, Aleksandra Vulina kandidovale su brojne nepodopštine na koje smo mesecima unazad ukazivali, a on bio uporan da dokaže da ume i lošije od toga. Nezvanično […]

Detaljnije »

Povratna karta za jedan smer

30/03/2015 | Povratna karta za jedan smer

Da će se jednom i to dogoditi, znali smo i pre nego što je 12. novembra prošle godine Vojislav Šešelj – posle više od jedanaest godina provedenih u Hagu – izašao iz aviona na Aerodromu „Nikola Tesla”. A to što smo znali da će se dogoditi jeste zahtev Haškog tribinala da se Šešelj vrati u […]

Detaljnije »