Štamparija

11/01/2015 |

Nakon posete Rusiji Njegoš je nabavio štampariju koja je počela da radi na Cetinju. U štampariji koja nije imala cenzuru štampani su Njegošev „Lijek jarosti turske”, „Dika crnogorska” Sime Milutinovića Sarajlije, poslovice Vuka Karadžića.

Štamparija nije bila dugog veka, Posle njegoeve smrti, u vreme vladavine Omar-paše, u januaru 1853. Za potrebe odbrane od Turaka, olovo iz štamparije pretopljeno je u puščana zrna.

Objavljeno na: Nedeljno popodne RTS 1, „Razbibriga”, 11. januar 2015.

Komentari