Bimbaša

29/04/2015 |

Karađorđe je sa ustanicima oslobodio Beograd od Turaka krajem 1806. godine. Veliku zaslugu u tom boju ima čovek čije ime danas nosi jedna beogradska ulica. Bimbaša Konda, Grk rodom iz Epira, bio je poznat po odvažnosti i junaštvu.

U zoru 12. decembra, Konda koji je uz turske vojske prebegao na srpsku stranu, krišom je ušao u varoš i sa Uzun Mirkom i još trojicom ustanika, pobio turske stražare i otvorio kapije grada Karađorđevim borcima.

Objavljeno na: Nedeljno popodne RTS 1, „Razbibriga”, 12. april 2015.

Komentari